Tietoa

Kaukolämpö ja bioenergia

Yleistä kaukolämmöstä

Kaukolämpö on Suomen yleisin lämmitysmuoto. Lähes puolet kaikkien rakennusten tarvitsemasta lämmityksestä ja lämpimästä käyttövedestä tehdään kaukolämmöllä. Kaukolämpöä arvostetaan kilpailukykyisen hinnan, varmatoimisuuden ja helppokäyttöisyyden takia.

Kaukolämpöä tuotetaan lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksissa tai lämpökeskuksissa. Sen polttoaineita ovat puu ja muut uusiutuvat energialähteet sekä maakaasu, kivihiili, turve ja vähäisissä määrin öljy.

Lämpö siirretään asiakkaille kuumana vetenä maan alle, useimmiten katuihin ja kevyen liikenteen väyliin sijoitetussa kaksiputkisessa kaukolämpöverkossa. Tuloputken kuuma vesi luovuttaa asiakkaan lämmönsiirtimen välityksellä lämpöä talon lämmitys- ja lämpimän käyttöveden verkkoihin. Siirtimeltä kaukolämpöverkon vesi palaa jäähtyneenä paluuputkessa takaisin tuotantolaitokseen uudelleen lämmitettäväksi.

Energiateollisuuden tuottama infograafi kaukolämmöstä (voit klikata kuvaa suuremmaksi).

Yleistä bioenergiasta

Bioenergia on Suomen merkittävin uusiutuvan energian lähde. Bioenergiaa käytetään ja tuotetaan laajasti eri kokoluokissa, suurista metsäteollisuuden laitoksista pienen kokoluokan yksittäisiin kotitalouksiin ja kiinteistöihin.

Bioenergiaa hyödynnetään useassa eri olomuodossa. Biomassoista voidaan jalostaa kiinteän polttoaineen lisäksi kaasumaisia ja nestemäisiä polttoaineita. Biomassoja saadaan useista eri lähteistä – metsistä, pelloilta ja maataloudesta, teollisuuden sivuvirroista ja jätteistä.