Kunnosta metsäsi

Osuuskunta tekee ensiharvennuksia ja kunnostaa nuoria metsiä jatkuvasti.

Ilmoita kohteistasi metsään.fi palvelussa tai ota yhteyttä 0404161667.