Kunnosta metsäsi

Osuuskunta tekee ensiharvennuksa ja kunnostaa nuoria metsiä jatkuvasti.

Ilmoita kohteistasi metsään.fi palvelussa tai ota yhteyttä 040 416 1667.