Ajankohtaista

Osuuskunnan esittely

Kuortaneen energiaosuuskunta on perustettu 7.6.2000.

Osuuskunnan toimialana on erilaisten energiaraaka-aineiden hankinta, harvennuspuun ja hakkuujätteen korjuu sekä nuorien metsien kunnostaminen.

Osuuskunnan tarkoituksena on hankkia energiaraaka-aineita ja tuottaa niistä energiaa.

Osuuskunta voi harjoittaa myös energiaraaka-aineiden jalostamista, tuotteiden markkinointia, välitystä, ostoa ja myyntiä sekä tutkia ja edistää energiaraaka-aineiden muita hyödyntämismahdollisuuksia sekä järjestää koulutusta.

Osuuskunnassa on yhdeksän jäsentä.

Osuuskunnan toiminta

Kuortaneen energiaosuuskunta on pääosin Kuortaneella toimiva kaukolämmön tuotantoon ja jakeluun keskittynyt yritys. Vuonna 2009 lämmöntuotanto oli 6500 MWh ja ja on noussut sen jälkeen tasaisesti noin 10000 MWh tasolle.

Käytämme vuosittain keskimäärin lämpöenergian tuottamisen raaka-aineena energiapuuta 98,5%, palaturvetta 0,5% ja öljyä 1,0%. Energiapuu hankitaan paikallisilta metsänomistajilta nuoren metsän kunnostuskohteilta tai hakkuutähteenä. Olemme olleet lämpöenergian raaka-aineiden käytön osalta hiilidioksidivapaa koko toimintamme ajan. Asia, johon moni lämpöenergian tuottaja pyrkii nyt tai tulevaisuudessa.

Lämpökeskukset ovat kaikki kiinteän kotimaisen polttoaineen kattilalaitoksia. Lämpökeskuksia on tällä hetkellä 4 kpl ja asiakkaita yli 100 kiinteistöä. Käytössämme on automaattinen energiamittareiden luentajärjestelmä, joten asiakkaiden ei tarvitse huolehtia kulutuksen ilmoittamisesta.

Lämpölaitosten yhteenlaskettu kaukolämmön verkostopituus Kuortaneella on yli 13 km.

Sampolan lämpölaitos

– Etupesällinen lämmityskattila, teho 4,2 MW, varalla 1,8 MW kevytöljykattila

Jöllön lämpölaitos

– Liikkuva-arinainen lämmityskattila, teho 700 kW, varalla 700 kW kevytöljykattila.

Haapaniemen hiippakuntakeskuksen lämpölaitos

– Kiinteäarinainen lämmityskattila, teho 200 kW, varalla 100 kW kevytöljykattila

Kortesmäen lämpölaitos

– Liikkuva-arinainen lämmityskattila, teho 1,0 MW, varalla 1,0 MW kevytöljykattila (laitos on tällä hetkellä varalaitoksena)