Ajankohtaista

Kylmä joulukuu 2021

Ilmatieteen laitoksen mukaan vuoden 2021 joulukuu oli poikkeuksellisen kylmä. Mikäli kuluttajat ihmettelevät suurta lämmönkulutusta, niin syy on hyvin luonnollinen. Keskimäärin näin kylmää on joulukuussa kerran kymmenessä vuodessa.

Lue lisää

Osuuskunnan esittely

Kuortaneen energiaosuuskunta on perustettu 7.6.2000.

Osuuskunnan toimialana on erilaisten energiaraaka-aineiden hankinta, harvennuspuun ja hakkuujätteen korjuu sekä nuorien metsien kunnostaminen.

Osuuskunnan tarkoituksena on hankkia energiaraaka-aineita ja tuottaa niistä energiaa.

Osuuskunta voi harjoittaa myös energiaraaka-aineiden jalostamista, tuotteiden markkinointia, välitystä, ostoa ja myyntiä sekä tutkia ja edistää energiaraaka-aineiden muita hyödyntämismahdollisuuksia sekä järjestää koulutusta.

Osuuskunnassa on yhdeksän jäsentä.

Osuuskunnan toiminta

Kuortaneen energiaosuuskunta on pääosin Kuortaneella toimiva kaukolämmön tuotantoon ja jakeluun keskittynyt yritys. Vuonna 2009 lämmöntuotanto oli 6500 MWh ja ja on noussut sen jälkeen tasaisesti noin 10000 MWh tasolle.

Käytämme vuosittain keskimäärin lämpöenergian tuottamisen raaka-aineena energiapuuta 98,5%, palaturvetta 0,5% ja öljyä 1,0%. Energiapuu hankitaan paikallisilta metsänomistajilta nuoren metsän kunnostuskohteilta tai hakkuutähteenä. Olemme olleet lämpöenergian raaka-aineiden käytön osalta hiilidioksidivapaa koko toimintamme ajan. Asia, johon moni lämpöenergian tuottaja pyrkii nyt tai tulevaisuudessa.

Lämpökeskukset ovat kaikki kiinteän kotimaisen polttoaineen kattilalaitoksia. Lämpökeskuksia on tällä hetkellä 4 kpl ja asiakkaita yli 100 kiinteistöä. Käytössämme on automaattinen energiamittareiden luentajärjestelmä, joten asiakkaiden ei tarvitse huolehtia kulutuksen ilmoittamisesta.

Lämpölaitosten yhteenlaskettu kaukolämmön verkostopituus Kuortaneella on yli 13 km.

Sampolan lämpölaitos

– Etupesällinen lämmityskattila, teho 4,2 MW, varalla 1,8 MW kevytöljykattila

Jöllön lämpölaitos

– Liikkuva-arinainen lämmityskattila, teho 700 kW, varalla 700 kW kevytöljykattila.

Haapaniemen hiippakuntakeskuksen lämpölaitos

– Kiinteäarinainen lämmityskattila, teho 200 kW, varalla 100 kW kevytöljykattila

Kortesmäen lämpölaitos

– Liikkuva-arinainen lämmityskattila, teho 1,0 MW, varalla 1,0 MW kevytöljykattila (laitos on tällä hetkellä varalaitoksena)

Kaukolämpölinjojen näyttöpalvelu

Mikäli suunnittelette kaivuutöitä verkostomme alueella, ottakaa yhteyttä sähköpostilla keo@keo.coop tai soittamalla 040 416 1667.

Kaivuutöihin ryhtyminen edellyttää kaukolämpölinjojen johtoselvitystä ja lupaa aloittaa kaivutyöt.

Karttaliitteestä selviää runkolinjojen sijainti. Kaukolämplinjat ovat yleensä noin 50-70 cm maanpinnan alapuolella. Yksityisten kiinteistöjen alueilla johtotiedot saa yleensä kiinteistön haltijalta. Jos se ei onnistu, ottakaa yhteyttä osuuskuntaan. Näyttöpalvelu on maksutonta yksittäisissä näytöissä. Laajojen kaivuualueiden näyttöpalvelu veloitetaan ajankäytön mukaan.