Ajankohtaista

Tutustumismatka biokaasulaitoksiin 11.11.2020

Kuortaneen energiaosuuskunta toteuttaa yhdessä Envitecpoliksen kanssa biokaasuselvityksen Kuortaneen alueella. Tavoitteena on hankkeen puitteissa selvittää teknis-taloudelliset edellytykset kannattavalle biokaasulaitokselle. Järjestämme tutustumismatkan Toholammille Ilpo Wennströmin biokaasulaitokseen ja Jepuan biokaasulaitokseen 11.11.2020 yhdessä Alavudella…

Lue lisää

Osuuskunnan esittely

Kuortaneen energiaosuuskunta on perustettu 7.6.2000.

Osuuskunnan toimialana on erilaisten energiaraaka-aineiden hankinta, harvennuspuun ja hakkuujätteen korjuu sekä nuorien metsien kunnostaminen.

Osuuskunnan tarkoituksena on hankkia energiaraaka-aineita ja tuottaa niistä energiaa.

Osuuskunta voi harjoittaa myös energiaraaka-aineiden jalostamista, tuotteiden markkinointia, välitystä, ostoa ja myyntiä sekä tutkia ja edistää energiaraaka-aineiden muita hyödyntämismahdollisuuksia sekä järjestää koulutusta.

Osuuskunnassa on yhdeksän jäsentä.

Osuuskunnan toiminta

Kuortaneen enregiaosuuskunta on pääosin Kuortaneella toimiva kaukolämmön tuotantoon ja jakeluun keskittynyt yritys. Vuonna 2009 lämmöntuotanto oli 6500 MWh ja ja on noussut sen jälkeen tasaisesti noin 10000 MWh tasolle.

Käytämme lämpöenergian tuottamisen raaka-aineena energiapuuta lähes 100%, joka hankitaan paikallisilta metsänomistajilta nuoren metsän kunnostuskohteilta.
Lämpökeskukset ovat kaikki kiinteän kotimaisen polttoaineen kattilalaitoksia. Lämpökeskuksia on tällä hetkellä 4 kpl ja asiakkaita yli 100 kiinteistöä. Käytössämme on automaattinen energiamittareiden luentajärjestelmä, joten asiakkaiden ei tarvitse huolehtia kulutuksen ilmoittamisesta.

Lämpölaitosten yhteenlaskettu kaukolämmön verkostopituus Kuortaneella on yli 13 km.

Sampolan lämpölaitos

– Etupesällinen lämmityskattila, teho 2,5 MW, varalla 1,8 MW kevytöljykattila

Jöllön lämpölaitos

– Liikkuva-arinainen lämmityskattila, teho 700 kW, varalla 700 kW kevytöljykattila.

Haapaniemen hiippakuntakeskuksen lämpölaitos

– Kiinteäarinainen lämmityskattila, teho 200 kW, varalla 100 kW kevytöljykattila

Kortesmäen lämpölaitos

– Liikkuva-arinainen lämmityskattila, teho 1,0 MW, varalla 1,0 MW kevytöljykattila (laitos on tällä hetkellä varalaitoksena)