Tulevana talvena saattaa tulla tilanne, jossa sähköä joudutaan säästämään katkaisemalla jakelu määräajaksi. Tässä muutama keskeinen asia sähkökatkosten vaikutuksista kaukolämmön tuotantoon, jakeluun ja käyttöön.

Kuortaneen energiaosuuskunta on varautunut sähkökatkoksiin omalla dieselkäyttöisellä varavoimalaitteella, jolla pystytään tuottamaan lämpölaitoksen vaatima sähkö. Pystymme tuottamaan ja toimittamaan lämmön myös sähkökatkosten aikana.

Kysymyksiä ja vastauksia sähkökatkoista kaukolämmitettyjen talojen asukkaille
Miten sähkökatkot vaikuttavat kaukolämmitettyyn taloon?
Kaukolämmössä sähkökatkon vaikutukset ovat pieniä. Sähkökatkoja on esiintynyt kaukolämmitetyissä taloissa ennenkin, ja ne eivät muodosta vakavia haittoja asukkaille.
Sähkökatkon aikana talon lämmitys loppuu, koska lämmön kierto rakennuksessa perustuu sähköllä toimivaan vesipumppuun. Kuitenkin kahden tunnin sähkökatko on lyhyt ja talo ei tule katkon aikana viilenemään merkittävästi. Katkon jälkeen lämmitys alkaa toimia normaalisti talon kiertovesipumpun alkaessa toimia.
Hanasta voi edelleen tulla vettä, mutta lämmintä vettä tai suihkua ei suositella käytettäväksi sillä vesi voiolla huomattavasti tavallista kuumempaa. Myös sähkökatkon jälkeen tulee olla varovainen lämpimän käyttöveden käytön kanssa, koska käyttövesi voi olla hetkellisesti tavallista lämpimämpää.
Kylmeneekö taloni, jos minulla ei ole sähkökatkon aikaan lämmitystä?
Kahden tunnin sähkökatko on lyhyt ja talo ei tule katkon aikana viilenemään merkittävästi. Katkon jälkeen lämmitys alkaa toimia normaalisti talon kiertovesipumpun alkaessa toimimaan.
Sähkökatkon jälkeen taloni lämmitys ei lähtenyt toimimaan?
Jos lämmitys ei lähde sähkökatkon jälkeen toimimaan, ole yhteydessä lämmönvaihtimen toimittajaan/isännöitsijään/ huoltoyhtiöön tai kaukolämpöyhtiöön.

Kysymyksiä ja vastauksia sähkökatkoista kaukolämmitettyjen talojen isännöitsijöille
Mitä asioita on hyvä huomioida sähkökatkon jälkeen?
Olisi hyvä tarkistaa kaukolämpölaitteiden toiminta katkon jälkeen. Erityisesti elinkaarensa loppupuolella olevat kiertovesipumput eivät välttämättä lähde pyörimään, jolloin rakennuksen lämmitys ei ala toimimaan. Myös kiertoilmakoneet olisi hyvä tarkistaa, koska ne saattavat jäätyä (katolla tai esim. tuulikaapeissa olevat laitteet)
Mahdollisten lämmitys- ja käyttövesiverkkojen vuotojen tarkistaminen, esim. putkiliitokset, tiivisteet, jne. Esimerkiksi on tilanteita, joissa lämpimän käyttöveden huoneistokohtaisen mittarin liitos (tiiviste) oli alkanut vuotaa, kun kiertojohto oli jäähtynyt normaalin sähkökatkon seurauksena.
Yllä mainitut ongelmat ovat relevantteja myös muille lämmitysmuodoille. Hyvä huomioida myös muiden sähköllä toimivien järjestelmien kunto sähkökatkon jälkeen.

Kysymyksiä ja vastauksia sähkökatkoista kaukolämpöyhtiöille
Miten sähkökatkot mahdollisesti vaikuttavat kiinteistöihin?
Kaukolämmitetyissä taloissa on pieni riski liittyen lämpimään käyttöveteen. Jos käyttövettä kulutetaan sähkökatkon alkaessa, säätöventtiili saattaa jäädä auki-asentoon. Kiinteistöjen kaukolämpölaitteiden asennuksen ohjeena on, että venttiilissä olisi ominaisuutena sulkeutua sähkökatkon sattuessa. Tämä ominaisuus nykyisistä venttiileistä kuitenkin usein puuttuu. Tällöin hanasta saattaa sähkökatkon aikanakin tulla ylikuumaa vettä (yli rakentamismääräysten ja asumisterveysasetuksen määrittämän enimmäislämpötilan 65 astetta), vaikka rakennuksen kiertovesipumppu ei toimikaan.
Käyttövesiverkoston muovi- ja komposiittiputket kestävät jatkuvassa käytössä noin 70 asteen lämpötilaa, lyhytaikaisesti 95 astetta. Jos rakennuksen jossain käyttöpisteessä käytettäisiin sähkökatkon ajan lämmintä käyttövettä, riskinä voisi olla putkivaurion syntyminen.
Lämmitys- tai iv-verkon muovi- ja komposiittiputkille sähkökatko ei aiheuta vaaraa ylikuumasta vedestä, kun kiertopumppu ei toimi. Lämmön johtuminen kohdistuu vain lyhyeen putkiosuuteen lämmönsiirtimen jälkeen. Lämmön johtumisesta lämpenevä putkiosuus on tyypillisesti teräs- tai kupariputkea.