Keskeytys lämmön- ja lämpimän käyttöveden toimituksessa 13.8.2020, klo 12.00 alkaen. Arvioitu kestoaika enintään 4 tuntia. Keskeytyksen syy, venttiilin asennus Satolakson runkolinjaan. Keskeytys koskee asiakkaita Laksontie 3 länsipuolisella alueella eli Satolakson, kirkon, Vilmeikön ja Vanhainkodin alueet.
Venttiilin asennuksen perusteluna on varautuminen lämmöntuotannon häiriöön. Venttiilin asennuksen jälkeen lämpö voidaan tuottaa Sampolan biolämpölaitoksen häiriötilanteessa Laksontie 3 länsipuoliselle alueelle Vanhainkodin lämpölaitokseen asennettavan öljykäyttöisen lämmityskattilan avulla.

Mahdolliset kyselyt Asko Sippola, 0404161667 tai sähköpostilla.

Aluerajaus pdf-karttaliitteessä. (Kaikki selaimet eivät avanneet suoraa Googlemaps-linkkiä)