Osuuskunta on päättänyt investoida automaattisen energiamittariluennan Kuortaneen keskustaajaman alueelle. Asiakkaita, joita muutostyö koskee, otetaan yhteyttä muutöstöiden tekemistä varten. Vanhimpia mittareita vaihdetaan uusiin ja mittarit sähköistetään. Asiakkaille ei aiheudu kustannuksia.