Ajankohtaista

AMR – automaattinen mittariluenta

Osuuskunta on päättänyt investoida automaattisen energiamittariluennan Kuortaneen keskustaajaman alueelle. Asiakkaita, joita muutostyö koskee, otetaan yhteyttä muutöstöiden tekemistä varten. Vanhimpia mittareita vaihdetaan uusiin ja mittarit sähköistetään. Asiakkaille ei aiheudu kustannuksia.

Lue lisää

Osuuskunnan esittely

Kuortaneen energiaosuuskunta on perustettu 7.6.2000.

Osuuskunnan toimialana on erilaisten energiaraaka-aineiden hankinta, harvennuspuun ja hakkuujätteen korjuu sekä nuorien metsien kunnostaminen.

Osuuskunnan tarkoituksena on hankkia energiaraaka-aineita ja tuottaa niistä energiaa.

Osuuskunta voi harjoittaa myös energiaraaka-aineiden jalostamista, tuotteiden markkinointia, välitystä, ostoa ja myyntiä sekä tutkia ja edistää energiaraaka-aineiden muita hyödyntämismahdollisuuksia sekä järjestää koulutusta.

Osuuskunnassa on yhdeksän jäsentä.

Osuuskunnan toiminta

Kuortaneen enregiaosuuskunta on pääosin Kuortaneella toimiva kaukolämmön tuotantoon ja jakeluun keskittynyt yritys. Vuonna 2009 lämmöntuotanto oli 6500 MWh ja vuonna 2010 tuotimme 12000 MWh. Saimme runsaasti lisää asiakkaita vuonna 2010 ja vuosi oli poikkeuksellisen kylmä, joten ne olivat syynä tuotannon huomattavaan nousuun.

Käytämme lämpöenergian tuottamisen raaka-aineena energiapuuta noin 90%, joka hankitaan paikallisilta metsänomistajilta nuoren metsän kunnostuskohteilta.
Lämpökeskukset ovat kaikki kiinteän kotimaisen polttoaineen kattilalaitoksia.

Lämpökeskuksia on tällä hetkellä 4 kpl.

Lämpölaitosten yhteenlaskettu kaukolämmön verkostopituus Kuortaneella on noin 11,5 km.

Sampolan lämpölaitos

– Etupesällinen lämmityskattila, teho 2,5 MW, varalla 1,8 MW kevytöljykattila

Jöllön lämpölaitos

– Liikkuva-arinainen lämmityskattila, teho 700 kW, varalla 700 kW kevytöljykattila.

Haapaniemen hiippakuntakeskuksen lämpölaitos

– Kiinteäarinainen lämmityskattila, teho 200 kW, varalla 100 kW kevytöljykattila

Kortesmäen lämpölaitos

– Liikkuva-arinainen lämmityskattila, teho 1,0 MW, varalla 1,0 MW kevytöljykattila (laitos on tällä hetkellä varalaitoksena)